Link tải Go88 Nền tảng chính thức

NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ - KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO - TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

BAN GIÁM HIỆU Link tải Go88 , THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Đăng lúc: 09/03/2023 (GMT+7)
100%

1. HIỆU TRƯỞNG :

z4030628987397_5656d8c7c2840090c767b5be3ff17c43.jpg  
 PGS.TS Lê Thanh Hà

Email: [email protected]
VP: Tầng 2, nhà A, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Số 561, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.
 - Quản lý toàn diện hoạt động của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định của pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Giáo dục & Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.
- Là chủ tài khoản của Nhà trường.
- Phụ trách các mặt công tác: Chính trị tư tưởng; Chiến lược phát triển và quy hoạch Nhà trường; Tổ chức Cán bộ; Khoa học Công nghệ; Hợp tác đối ngoại; Tài chính; Thi đua - Khen thưởng.
- Theo dõi, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đào tạo sau Đại học; Phòng Thanh tra; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trung tâm Giáo dục thường xuyên & Liên kết; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Tư vấn tuyển sinh & Giới thiệu việc làm; Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Ngoại ngữ; sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính.
 
2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG :

z4151896160321_4fdc261ea97f1a5e1260d7aa2c4e1fe4.jpgG
PGS.TS Nguyễn Thị Thục

Email: [email protected]
VP: Tầng 1, nhà A, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Số 561, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.
 
 
- Giúp Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực công tác: Đào tạo; Cơ sở vật chất; Đảm bảo chất lượng; Kiểm định chất lượng; Thanh tra giáo dục; Hành chính văn phòng và một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.
 - Thay mặt Hiệu trưởng xử lý các công việc điều hành Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.
 - Theo dõi, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo;  Phòng Quản trị Cơ sở vất chất; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trung tâm Đào tạo, Thực hành du lịch & Tổ chức sự kiện; các Khoa.
 - Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường đối với lĩnh vực phụ trách.
- Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Văn hóa - Thông tin; sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh & Giới thiệu việc làm.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực công tác: Thể dục Thể thao; Học sinh - Sinh viên; Đoàn Thanh niên; Khuyến học và một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.
- Theo dõi, đôn đốc hoạt động của các đơn vị: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Đoàn Thanh niên; Hội khuyến học.
- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường đối với lĩnh vực phụ trách.
- Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Thể dục Thể thao; sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Thể dục Thể thao.