Link tải Go88 Nền tảng chính thức

NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ - KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO - TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

KỲ HỌP THỨ IX CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ QUYẾT NGHỊ NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Đăng lúc: 17/11/2023 (GMT+7)
100%

        Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2023, Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ IX để công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận bổ sung thành viên Hội đồng trường; Kiện toàn các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng trường; Thông qua chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2023 và thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường.

Tham dự Kỳ họp thứ IX của Hội đồng trường có các đồng chí: Trần Duy Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa; Nguyễn Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa; Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên Hội đồng trường trong Nhà trường. TS. Vũ Văn Tuyến -  Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp.

z4892714639521_70113de73176dbe56ae07a241d6c4e7e.jpg

TS. Vũ Văn Tuyến - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

 Sau phần khai mạc Hội nghị, Hội đồng trường đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông, bà:

1. Ông Trần Duy Bình, Tỉnh uỷ viên,  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

3. Ông Đoàn Văn Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

4. Bà Nguyễn Thị Hòa, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024, sinh viên lớp Đại học Du lịch K11, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

z4892714245578_e802678d4f6c9862b649082bfe188e43.jpg

TS. Vũ Văn Tuyến - Chủ tịch Hội đồng trường và PGS. TS Lê Thanh Hà - Bí thư  Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ sung thành viên Hội đồng trường

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng đã xem xét và thảo luận nội dung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trọng tâm là: (1) Tờ trình số 21/TTr - HĐT ngày 13/11/2023 của Thường trực Hội đồng trường về việc xem xét quyết định bổ sung thành viên, thay thế trưởng, phó các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng trường; (2) Tờ trình số 1645/TTr-ĐVTDT ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng về việc thông qua chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2023; (3) Tờ trình số 1690/TTr-ĐVTDT ngày 03/11/2023 của Hiệu trưởng về việc thông qua chủ chương mở ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học; (4) Tờ trình số 1621/TTr-ĐVTDT ngày 07/11/2023 của Hiệu trưởng về việc thông qua chủ trương thành lập Bộ môn Tâm lý Giáo dục thuộc khoa Giáo dục Mầm non Tiểu học; (5) Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành "Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục" của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa...

z4892713499495_71f964e701c3bad5b377960129185579.jpg

   Đ/c Phạm Thị Phượng - Trưởng phòng TCCB đọc tờ trình về việc thông qua chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2023

z4892713642383_b12d9dfcb9a95e8e9a026d5e31777c12.jpg

Đ/c Hoàng Bá Khải - Uỷ viên BTV, Trưởng phòng Thanh tra đọc báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Bộ môn Tâm lý Giáo dục thuộc khoa Giáo dục Mầm non & Tiểu học

z4892714113827_8d74d61fac70675466e674c159ebc7e4.jpg

Đ/c Hà Đình Hùng - Trưởng phòng Đạo tạo Sau đại học đọc báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương mở ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học

 z4892713829325_424083e71984fc64dff68e0855a3d23f.jpg

 Đ/c Nguyễn Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại kỳ họp

        Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết, hồ sơ tài liệu liên quan do Thường trực Hội đồng trường và Hiệu trưởng Nhà trường trình, Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận, góp ý, xem xét và quyết định thông qua:

1. Tuyên bố "Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục" của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

2. Chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2023.

3. Mở ngành Huấn luyện thể thao trình độ đại học.

4. Thành lập Bộ môn Tâm lý Giáo dục thuộc khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học

5. Kiện toàn Ban Khoa học - Đào tạo của Hội đồng trường.

6. Kiện toàn Ban Quản trị - Chiến lược của Hội đồng trường.

7. Kiện toàn Ban Tài chính - Nhân sự - Cơ sở vật chất của Hội đồng trường

Ngoài ra, Hội đồng trường thống nhất giao Thường trực Hội đồng trường và Hiệu trưởng Nhà trường chuẩn bị tốt các nội dung, tờ trình để trình Hội đồng trường xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ X.

Phát biểu kết luận kỳ họp, TS. Vũ Văn Tuyến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên và cho biết Thường trực Hội đồng trường sẽ tiếp thu và hoàn thiện các nội dung của kỳ họp thứ IX.      

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác tại Kỳ họp 

z4892710101471_4ace6269c3de1310cf3984c6ae2c49f8.jpg

Thành viên Hội đồng trường nghiên cứu góp ý nội dung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết

z4892713970763_3e0a2b3a7963534499d0a4774a5a22f0.jpg

Thành viên Hội đồng trường chụp hình lưu niệm tại Kỳ họp thứ IX

 Nguồn tin: Hội đồng Trường